Iskolaegészségügy

Rendelési idő
 
Iskolaorvos: dr. Csonka Erzsébet
                   szerda 12.00 - 14.00
      
Iskolavédőnő: Perge Ildikó
                      hétfőn és szerdán: 8.00 - 14.00
                      e-mail: pergei.vedono@gmail.com                                  
 
 
Iskolaegészségügy feladatai
 
Az EÜ. törvényi szabályzás értelmében a 26/1997(IX.3.) NM rendelet alapján az iskolában gyermekek az egészségügyi ellátás keretében kétévente általános orvosi vizsgálaton, illetve évente az alábbi védőnői alap szűrővizsgálaton vesznek részt:
- testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat)
- pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,
- érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),kétévente
- mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások),
- golyvaszűrés,
- vérnyomásmérés.
A szűrések időpontjáról tájékoztatást küldünk, illetve az eredményeiről (ha eltérést észlelünk) visszajelzünk szóbeli vagy írásos formában. Szakorvoshoz szükséges vizsgálathoz a házi gyermekorvos által kiadott beutaló szükséges.
Továbbá:
- folyamatos a tanulók személyi higiénéjének, testi, szellemi fejlődésüknek ellenőrzése, regisztrálása, melyhez kérjük az egészségi állapotokra szolgáló eü. igazolásokat, felmentéseket és szakorvosi véleményeket számunkra eljuttatni (valamilyen figyelemmel kísérendő vagy jelentőségteljes, gyógyszeresen kezelt eü. állapotváltozás van gyermekénél);
- a tanulók 6. illetve 7. osztályban kampányoltás keretében védőoltásokban részesülnek, melyről írásos tájékoztató kerül kiküldésre;
- segítjük a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelét;
- részt vállalunk az egészségnevelésben (elsősorban az alábbi témákban: az egészséggel kapcsolatos alapismeretek oktatása, személyi higiéné, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás, családtervezés, szülői szerep, csecsemőgondozás, szenvedélybetegségek megelőzése);
- ellenőrizzük a testnevelés, gyógytestnevelés, technika órák, iskolai helyiségek és környezet, valamint az étkeztetés higiénét;
- szükség esetén tájékoztatunk az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről;
- értesítjük a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost, illetve kezdeményezzük a hatósági eljárást a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén.
Tisztelettel:
Iskolaorvos és védőnő