Ismertető

Alapítvány

Az alapítvány neve: Reménység Iskola Alapítvány
Székhelye: 1191 Budapest, Templom tér 21.
Számlaszám: Magnet Bank 16200144-18526389
Az alapítvány adószáma: 18901487-1-43


Az alapítvány célja

Az alapítvány célja, a Reménység Katolikus Általános Iskolában folyó oktató-nevelő tevékenység támogatása; a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása; a nevelő és oktató munkához szükséges eszközháttér bővítése; az iskoláskorú gyermekek személyiségének, képességének sokoldalú fejlesztése, tehetségük gondozása, az ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása. Az idegennyelv-oktatás feltételeinek fejlesztése, az ezzel kapcsolatos programok támogatása. A munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése. Táborok támogatása, nehéz sorsú családok segítése, szociális segélyezése. A katolikus szellemiség megőrzésének és ápolásának segítése.
Ehhez kérjük szíves támogatásukat.

Géczy Árpád igazgató