Beiratkozás

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk gyermeküket Kispest nyelvoktató iskolájába, a Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvodába.
Intézményünk az elmúlt évi felújítás által a kerület legszebb, legjobban felszerelt iskolája lett. Védett, családias környezetet biztosítunk tanulóink számára, akik a hagyományos keresztény-nemzeti értékrend mentén fejlődnek, és sajátítják el a középiskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismereteket.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk megkívánja az idegen nyelvek magas fokú ismeretét. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap az angol vagy német nyelv tanítása, amelyet emelt szinten, magas színvonalon valósítunk meg. Az emelt szintű nyelvoktatás nálunk mindennapos nyelvtanulást jelent, első és második osztályban heti 4 nyelvóra, harmadiktól nyolcadikig pedig heti 5 óra. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a 8. évfolyam végére tanulóink jelentős része megszerzi a B2 típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsgát.
Kispest legrégebbi és legpatinásabb iskolaépületében iskolánk fenntartója, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága folyamatosan biztosítja azokat a feltételeket, amelyeket az új évezred megkövetel. Az elmúlt évben az iskola új szinttel bővült, ezáltal lehetővé vált a szaktantermek kialakításának is a lehetősége (informatikaterem, természettudományi terem, nyelvi termek, kézműves terem). Korszerű eszközökkel rendelkezünk, termeinkben interaktív tábla vagy projektor segíti a tanítást, a szülők elektronikus naplóban követhetik gyermekeik előrehaladását. Emellett termeinket, bútorainkat folyamatosan fejlesztjük, szépítjük.
Az iskolánkba jelentkezők részére felekezetüknek megfelelő hitoktatást biztosítunk.

 Célunk:

-          Hogy tanítványaink kiegyensúlyozott, egyházuk felé elkötelezett, széles látókörű, egészséges fiatallá serdüljenek,
-          olyan tudással rendelkezzenek, amely értelmi képességeik kibontakoztatása mellett a személyiségük formálását is elősegíti,
-          képessé váljanak egymás és önmaguk értékeinek elismerésére, gyarapítására,
-          hogy megismerjék a nemzeti és egyetemes kultúra legnagyszerűbb alkotásait, elsajátítsák a becsületes és udvarias magatartás szabályait,
-          hogy felkészüljenek a középiskolai továbbtanulásra,
-          magas szintű idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezzenek, ezáltal képesek legyenek az Európai Unióban további tanulmányok folytatására, ösztöndíjak elnyerésére

Mindezt:
-          igazi és személyes megbecsülést, szeretetet adó légkörben, áldozatvállaló és gyermekszerető, felkészült pedagógusok munkájával valósítjuk meg.
 

A szabadidő eltöltésének számtalan lehetősége közül választhatnak a gyermekek. Tehetséggondozó szakkörök és különböző sportfoglalkozások gazdagítják a délutáni szabadidőt. Nagy gondot fordítunk a nyári kikapcsolódásra. Hazánk szép tájainak megismerését és az üdülést szolgálják nyári táboraink, a nyelvtanulást segítik nyári külföldi útjaink.

A jelentkezőknek tandíjfizetési kötelezettsége nincs.


Leendő elsőseinknek szervezett programjaink

Játékos ismerkedő és iskolára felkészítő foglalkozások, iskolakóstolók időpontjai
2023. november 7-én, kedden 17 órakor
2024. január 9-én, kedden 17 órakor
2024. február 27-én, kedden 17 órakor


Leendő elsőseink szüleinek szervezett programjaink

Az iskolakóstolók időpontjában (11.07., 01.09., 02.27.), amíg a gyerekek foglalkozáson vesznek részt, a szülők részére tájékoztatást tartunk.

A leendő első osztályos tanítók bemutató órákat tartanak:
2024. március 21-én, csütörtökön 9 órától

Iskolakopogtató:
Beszélgetés a leendő elsősökkel és szüleikkel regisztrált időpontban.

Regisztrációhoz kötött személyes beszélgetés (dokumentumok leadása)
2024. április 11. csütörtök 8.00-16.00 
2024. április 12. péntek 8.00-16.00

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- óvodai szakvélemény (amennyiben az óvoda ad ki ilyen dokumentumot)
- oktatási azonosító számot (OM) igazoló dokumentum (az óvodától elkérhető KIR dokumentum)
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímkártya
- TAJ kártya
- nevelési tanácsadótól kapott dokumentum(ok) (ha van ilyen)
- keresztlevél (ha van ilyen)
- plébániai ajánlás (ha van ilyen)

Beiratkozás (az osztálynévsor végleges rögzítése)
2024. április 18-19.

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

Tisztelettel: az iskolavezetés