Határtalanul! 2019. - Beszámoló

Határtalanul!

,,Hegyeket nézek, és erdőket látok. Emberek jönnek felém, és mind jó barátok.

Határon túlról és szívektől innen, szavak sem kellenek…”

Ismerős Arcok

A Reménység Katolikus Általános Iskola diákjai és kísérői 5 napot töltöttünk Erdély hegyei közt, a Határtalanul!  pályázat jóvoltából. Immár második éve, Géczy Árpád Igazgató Úr fáradhatatlan lelkesedése mellett, nagy örömmel és várakozással tekintünk a kirándulás elé.

Erdélyi barangolásunk, múltidézésünk során felkerestük történelmünk, művészetünk emlékhelyeit.

Mindaz, amiről évek óta tanultunk, tanítottunk, most egyszeriben megelevenedett.  Hiszen melyik hetedikes tanuló ne ismerné Toldi Miklós hősiességét? Nagyszalontához közeledve a szemünk elé tárult Nagyfalu pusztasága, a legelésző nyájak, a dús legelők békéje. Igen,itt járhatott a ,,Nagyerejű”, itt porzott az út Laczfi Endre lovasai alatt. Arany János szülőháza ma is ott áll, és bizony, a Csonka torony is őrzi az emlékeket. A gyerekekkel együtt szavaltuk az elbeszélő költemény jól ismert sorait, képzeletben beültünk Arany János íróasztala mögé, belelapoztunk kézirataiba.

Nagyváradi sétánk során a bazilikában megcsodáltuk a barokk építészet jegyeit, a liliomillatba borult félhomályban egyszer csak feltűnt Szent László király hermája és a dicső király kardja. A nagyváradi Kanonok-sor hűs folyosóin-Ady Endre nyomában- haladva meg sem álltunk Zsobokig, ahol a fiatalok már nagy izgalommal várták a vendégeket. A gyerekek mosolyát vittük magunkkal, meg sem állva Körösfőig. A négy fiatornyas református templom csendjében a festett kazettás mennyezetben gyönyörködtünk,miközben valahol a ,, kertek alatt, három kislány zabot aratott”…

A gyerekek Vasvári Pál emlékművénél koszorút helyeztek el, ezzel adózva a kiváló pedagógus, forradalmár ifjú emléke előtt.

Ismeretlenül érkeztünk, de testvérként köszöntöttek minket a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum tanulói, nevelői, élükön Dr. Gál László Igazgató Úrral. A két intézmény között erős a szándék egy szoros, testvéri kapcsolat kialakítására. Milyen felemelő volt együtt imádkozni és énekelni a gyulafehérvári gyerekekkel.

Szép város Kolozsvár! Milyen szép, és milyen sokat üzen. Mátyás király szülőháza, Fadrusz János lenyűgöző lovas szobra, a gótikus Szent Mihály templom égig érő tornya örök élmény marad mindannyiunknak.

A tordai sóbánya kristálytiszta levegője, az üde zöld legelők nyájai, esti pásztortüzek fényei ragyogták be napjainkat. A Tordai hasadék mélységei és magasságai, a kövirigók és hajnalmadarak varázslatos éneke betöltötte torockói szállásunk udvarát, de átjárta szíveinket is. A Hesdát-patak zúgó habjai meséket súgtak fülünkbe a Tündérvár titokzatos lakóiról, akik Szent György napjának éjszakáján kincseket rakosgatnak ki a barlangból.

A vasárnapi szentmise Gyulafehérváron egy különleges ünnep volt, hiszen az 5 évenkénti bérmálkozás erre a napra esett. A nagykorúság szentségét Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szolgáltatta ki 15 fiatalnak. Mi is velük ünnepeltünk, imáinkkal kísérve lelki fejődésüket a megkezdett úton. A templom fái őrzik Márton Áron szobrát, ahol fejet hajtottunk az erdélyi püspök emlékezete előtt. Mit is tanított? ,,Nem futamodom meg a munkától.”- vallotta.  Csakúgy, mint a hős Hunyadiak, kiknek síremlékét a székesegyház falai vigyázzák.

Hamar elrepült ez a néhány nap. A reggeli és esti imádkozás, hálaadás, a sok-sok közös játék, beszélgetés mind közelebb hozott minket egymáshoz. A lelki elmélyülést segítette Tóth Imre káplánatya szolgálata, aki derűjével és értékes gondolataival állt mellettünk.

A hazafelé kanyargó út során a szászvárosi gyermekotthon kis lakóival találkoztunk, ahol iskolánk könyvadományait és sportszereket adtunk át. Ezúton is köszönjük a családoknak a sok felajánlást, nagyon örültek minden ajándéknak a fiatalok.

A magyar Golgotán, Aradon, együtt imádkoztunk a hős tábornokok lelki üdvéért, majd a nemzeti színű koszorút letéve, emlékekkel a szívünkben elindultunk haza.

 Haza? Hiszen otthon voltunk, hazatértünk gyökereinkhez, múltunkhoz, jelenünkhöz és jövendőnkhöz.

Hálás szívvel köszönjük meg Mennyei Atyánk határtalan szeretetét, végtelen kegyelmét!

A Reménység Katolikus Általános Iskola közössége

Az út során készült fényképek IDE kattintva tekinthetők meg.